Rejestracja

Szanowni Państwo, informujemy, iż rejestracja na
kurs 12.01.2021 została zamknięta.

Harmonogram kolejnych kursów:
13.04.2021
14.09.2021

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wyżej wymienionych terminach prosimy o kontakt z Organizatorem konferencje@mml.com.pl

Zgłaszam chęć udziału w kursie doskonalącym
„Diagnostyka w leczeniu implantologicznym w kontekście chorych zatok”
organizowanym przez Centrum Medyczne MML Sp. z o.o.